ביטוח תכולה:

בתוך המחיר כלול ביטוח תכולה על סך: 10,000 ש"ח.

אם רוצים להרחיב את הביטוח מוסיפים 15 ש"ח+ מע"מ ומקבלים 10,000 ש"ח נוספים.